CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU

Ceza soruşturmalarında şikayet ve suç duyurusu işlemleri, Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, Ceza davalarında hukuki yardım.

Ceza Hukuku Nedir ?


Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen, cezai yaptırımlarla yasaklanan hukuka aykırı suçları belirleyen hukuk normlarının tümünü içeren hukuk dalıdır.

Ceza Hukuku Neden Var ?

Ceza hukuku, toplumun varlığının, sürekliliğin, ilerlemesinin güvence altına alınması, ortak hayatın korunması için gereklidir. Ceza hukukunun amacı, Türk Ceza Kanununda belirtildiği üzere kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.

Biz Ne Yapıyoruz ?

Hukuku bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi gereğince müvekkillerimize cezai yaptırım doğurabilecek eylemler hakkında danışmanlık hizmeti ve ceza yargılaması sırasında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

BUYER&GÜVEN Hukuk Ofisi, ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamakta olup, bu hizmetlerden başlıcaları şunlardır:


  • TCK, CMK ve ilgili diğer tüm kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü,
  • Ceza soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müşteki ve sanık vekilliği,
  • Suç duyurusunda bulunma, savcılık hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler,
  • Trafik kazalarından kaynaklanan ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler,
  • Güveni kötüye kullanma, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, bilişim suçlarına ilişkin ceza davalarında sanık müdafiliği ve müdahil vekilliği,
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurular.

Diğer Hizmetler

Acil soru ve bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.