İCRA İFLAS HUKUKU

İCRA İFLAS HUKUKU

İcra iflas hukuku da yargılama hukuku ile yakından ilgili bir hukuk dalıdır. Burada borçlunun borcunu ödememesi halinde alacağın ondan ne şekilde tahsil edeceği gösterilmektedir. Borçlu aleyhine yapılan takip icra takibi olabileceği gibi koşulları mevcut ise iflas yoluyla da takip olabilir. Her iki takibinde nerede nasıl yapılacağı borçlunun böyle bir takip karşısında hangi yasal yollara başvurabileceği alacaklının bu durumda hangi hukuksal olanaklara sahip olduğu yapılan takibe rağmen borçlunun borcunu ödememesi halinde mallarının nasıl haczedip parayı çevrilebileceği gibi konular bu hukuk dalını ilgilendirir.

BUYER & GÜVEN Hukuk Ofisi, Türkiye’de yerleşik her tür kurum ya da kişiler nezdinde, her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır. Büromuzun, İcra ve İflas hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Alacakların tahsili için gerekli işlem ve takiplerin yapılması,
  • Aleyhe başlatılan takiplerde hak ve menfaatlerin korunması için gerekli işlemlerin yapılması,
  • İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit davalarında alacaklı veya borçluların temsil edilmesi,
  • İmzaya itiraz ve borca itiraz ve istihkak davaları gibi icra ve iflas hukukuna ilişkin davalarda alacaklı ve borçluların temsil edilmesi,
  • Ödeme protokollerinin müzakeresi ve hazırlanması,
  • İflas öncesi yeniden yapılandırma devresinde şirketlerin / bireylerin alacakları / borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Şirketlerin yeniden yapılandırılması, konkordato, iflas ertelemesi, iflas, tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık ve temsil hizmetleri.

Diğer Hizmetler

Acil soru ve bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.