İDARE HUKUKU

İDARE HUKUKU

BUYER & GÜVEN Hukuk Ofisi, özel kişi ve kurumların kamu tüzel kişileriyle olan ilişkilerindeki ihtiyaçları çerçevesinde, aşağıda belirtilen hususlarda, konusunda uzman bir ekip ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

  • İdarenin sorumluluğu nedeniyle tazminat davaları açılması,
  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması,
  • İdari para cezalarına itiraz edilmesi & iptal davaları açılması,
  • İmar hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması, çözüm yolları & imar davaları takibi,
  • İhale hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması ve ihale davaları takibi,
  • Kamulaştırma ile ilgili davaların yürütülmesi
  • Memur davaları yürütülmesi,
  • Öğrenci davaları açılması,
  • Karayolları Trafik Davalarının sonuçlandırılması,
  • İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması,

Diğer Hizmetler

Acil soru ve bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.